email marketing

Full House Media je marketing agencija koja razume vrednost ulaganja naših klijenata. Naši klijenti nam često govore da je njihova baza e-mailova njihova najvrednija investicija. Osim toga, naši klijenti shvataju da se uspeh skoro svih njihovih marketinških kampanja oslanja na e-mail marketing kako bi se postigao pozitivan povraćaj ulaganja za te dodatne kanale. 

Korišćenje e-mail marketinga u svrhu dolaska do novih kupaca, zadržavanja klijenata, ponovnog uključivanja u ,,hladne” razgovore i povećanja dodatnih/ponovnih kupovina ključno je za poslovanje naših klijenata.

Optimizacija ovih inicijativa donosi dodatni prihod budućem marketingu i čine dodatne marketinške kanale održivim.

Kako to radimo?

Tehnička integracija

Naši klijenti ulažu gomilu novca u e-poštu pre nego što uopšte razmisle o marketinškom novcu koji su potrošili na kupovinu baze podataka pretplatnika i slično.

Uobičajeno, naši klijenti plaćaju za alate i usluge svog dobavljača usluga E-mail pošte koje ne koriste u potpunosti. Full House Media razume da integracije zahtevaju stručnost i posvećenost da se sve pravilno konfiguriše. Uklanjamo brige i muke oko upravljanja procesom tehničkog postavljanja ako bis e osiguralo da je sve povezano kako bi se omogućilo zaista autentično i personalizovano iskustvo međukanalnog marketinga koje je optimizovano na svakom koraku ,,putovanja” korisnika.

Full Service E-mail Menadžment

Uz naš Full-Service e-mail menadžment, naši klijenti odstupaju od svega što je potrebno za njhove marketinške inicijative putem e-pošte, osim za one za koje žele da pruže smernice. Full House Media odgovara za end-to-end strategiju, primenu svih poruka e-pošte, testiranje, izveštavanje, praćenje i optimizaciju. Prvi korak je sprovođenje sveobuhvatne revizije e-pošte koju koristimo za razvoj prioritetnih mapa optimizacije za početak primene što je pre moguće. Uz stalne uvide i smernice naših klijenata, mi optimizujemo svaku komponentu vaših e-mail kampanja sa znanjem pomešanim sa decenijom iskustva u digitalnom marketingu i nepretanom željom da se stalno poboljšavamo i kreativno isprobavamo nove i inovativne strategije.

Sveobuhvatna revizija e-pošte

Da li znate da je lakše rešavati lavirinte unazad? 

Zbog toga, sa našom revizijom marketinga putem e-pošte počinjemo od kraja. Mi artikulišemo viziju o tome kakav bi trebao biti vaš e-mail marketing, a zatim duboko kopamo po vašem.

full hose media logo providan